เครือข่ายเพื่อการดูแลที่ครบวงจร

ความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะต้องการการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ผลลัพธ์ที่ได้จึงจะดีพอที่จะทำให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่การผ่าตัด การรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัด รวมทั้งดูแลทางด้านจิตใจและสังคมก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

สมัครสมาชิก
ติดต่อ โทร. 096-808-5493
หรือ Line

พันธกิจของสมาคมฯ

เวปไซต์ทางการของสมาคมฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่

เวปไซต์แห่งนี้ยังจะมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ ให้สามารถติดตามข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสมาคมฯยังจะเป็นองค์กรตัวแทนของประเทศไทย ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

การประชุมวิชาการประจำปี 2567