สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย

เวปไซต์ทางการของสมาคมฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่

เวปไซต์แห่งนี้ยังจะมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ ให้สามารถติดตามข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสมาคมฯยังจะเป็นองค์กรตัวแทนของประเทศไทย ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
ใบสมัคร (PDF file 609KB)

 

9th Annual Meeting of TCCA