Heading for Printing

Biennial Meeting of the Asian Pacific Craniofacial Association (APCA)

26 กรกฎาคม 2563

ด้วยผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ล่าสุดมีการประกาศจากสมาคม Asian Pacific Craniofacial Association (APCA) ว่าการประชุมวิชาการประจำปีนี้ที่ไต้หวันเป็นเจ้าภาพ นำโดยนพ. Lun-Jou Lo จะเลื่อนไปเป็นปีหน้า คือวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 นอกเหนือไปจากการที่จะต้องติดตามดูว่า สถานการณการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ดีขึ้นเมื่อใด ทางสมาคมความพิการปากแหว่งฯ ยังจะต้องมีการพิจารณากันว่า การประชุม APCA ครั้งถัดไปต่อจากไต้หวันซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ควรจะจัดในปีใด 2565 ตามกำหนดเดิมหรือปี 2566 เพื่อให้ห่างจากการประชุมในปี 2564 ไปอีก 2 ปี

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมนี้ได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ APCA