แยงซีเกียง (อาหารจีน-ยูนนาน)

ที่อยู่ นิมมานเหมินท์ ซอย 5 สุเทพ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200

เบอร์ติดต่อ 053-275 433-4

ช่วงเวลา ทุกวัน: 11:30 - 14:30, 18:00 - 22:00

แยงซีเกียง

แยงซีเกียง

แยงซีเกียง