แสนคำ เทอร์เรส เชียงใหม่

ที่อยู่ หมู่บ้านในฝันโครงการ 2 (คลับเฮ้าส์ บ้านในฝัน) หนองควาย หางดง เชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-838-990, 089-850-3763

ช่วงเวลา ทุกวัน : 11:00 - 22:00

แสนคำ เทอร์เรส เชียงใหม่

แสนคำ เทอร์เรส เชียงใหม่

แสนคำ เทอร์เรส เชียงใหม่