ครัวอาจารย์สายหยุด

ที่ตั้งร้าน: 32  โชตนา ซอย 12 ถนนศรีลานนา ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ซอยทเวนตี้ คาราโอเกะ)

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. (ยกเว้นวันพุธ)

โทร: 081-530-1172 หรือ 053-211-848

ครัวอาจารย์สายหยุด

ครัวอาจารย์สายหยุด

ครัวอาจารย์สายหยุด