สวนผัก โอ้กะจู๋ Organic Farm

ที่อยู่ : 121 ถนนวงแหวนรอบสอง ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ :  081 980 2416

เวลาเปิด-ปิด :  08:30 น. – 21:00 น. ทุกวัน

สวนผักโอ้กะจู๋

สวนผักโอ้กะจู๋

สวนผักโอ้กะจู๋