มนต์นมสด เชียงใหม่

ที่อยู่ ถนนนิมมานเหมินท์ (ถ.นิมมานเหมินทร์ระหว่าง ซอย 7 และ 9 (ข้างๆ ร้านโตและสด)) สุเทพ, เชียงใหม่

โทร 053-214-410

ช่วงเวลา ทุกวัน: 15:00-23:00

มนต์นมสด เชียงใหม่

มนต์นมสด เชียงใหม่

มนต์นมสด เชียงใหม่