Mo’C Mo’L Pub and Restaurant

ที่อยู่ ห้วยแก้ว (เลยสี่แยกภูคำไปทางหน้า มช. เล็กน้อย ร้านอยู่ซ้ายมือ) เชียงใหม่ 50300

เบอร์ติดต่อ 053-226-997, 053-226-998, 093 264 9628

ช่วงเวลา ทุกวัน : 17:00 - 01:00

Mo'C Mo'L Pub and Restuarant

Mo'C Mo'L Pub and Restuarant

Mo'C Mo"L Pub and Restuarant