Mix Restaurant and Bar

ที่อยู่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 1 (เข้านิมมานซอย 1 ตรงเข้ามาเรื่อยๆ ร้านอยู่สุดซอย) สุเทพ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 089-7577778

ช่วงเวลา ทุกวัน: 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:59

Mix Restuarant and Bar

Mix Restuarant and Bar

Mix Restuarant and Bar