คุ้มขันโตก

โครงการ เชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค หลังห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ใกล้แยกศาลเด็ก

139 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์: +66 (0)53 304 121-3 แฟกซ์: +66 (0)53 260 504

เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา  11.00 – 14.00 น.และ 18.30 – 22.30 น.

คุ้มขันโตก

คุ้มขันโตก

คุ้มขันโตก