ท่าจีนชมจันทร์

ที่อยู่ 104/8-9 หมู่ 2 ซ.2 ถ.โพธาราม 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร 053-221919 Fax.053-221725 มือถือ 081-7978790

ช่วงเวลา ทุกวัน : 17:00 - 23:59

ท่าจีนชมจันทร์

ท่าจีนชมจันทร์

ท่าจีนชมจันทร์