เฮือนเพ็ญ

ที่อยู่ ราชมรรคา (ใกล้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ หรือมาจากทางสถานีตำรวจกองเมืองได้) พระสิงห์ เชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-277-103, 053-814-548

ช่วงเวลา ทุกวัน : 08:30 - 16:00, 17:00 - 22:00

เฮือนเพ็ญ

เฮือนเพ็ญ