เฮือนใจ๋ยอง

ที่อยู่ 64 หมู่ 4 ถนนบวกค้าง-สันกำแพง สันกำแพง , สันกำแพง , เชียงใหม่ 50130

เบอร์ติดต่อ 086-671-8710, 086-730-2673

ช่วงเวลา อ. - อา. : 10:00 - 16:00

เฮือนใจ๋ยอง

เฮือนใจ๋ยอง

เฮือนใจ๋ยอง