โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

ที่อยู่ บวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ซอย 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000

โทร 053 888 888

ช่วงเวลา ทุกวัน : 17:00 - 23:59

โรงแรมดาราเทวี

โรงแรมดาราเทวี

โรงแรมดาราเทวี