Heading for Printing

6th Annual Meeting 2013
การประชุมประจำปี 2556
เครือข่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แต่กำเนิด

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมประจำปีครั้งที่ 6 ของสมาคมฯ โดยในครั้งนี้จะจัดร่วมกับ Ramathibodi Cleft-Craniofacial Forum ครั้งที่ 3 เน้นในเรื่องการสร้างและดูแลศูนย์เฉพาะทาง ทางด้านการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ในประเทศไทย

สาส์นจากนายกสมาคมฯ

ทางสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 3 – พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2556 มีหัวข้อในการประชุมคือ เครือข่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แต่กำเนิด เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ครบถ้วนจากทีมสหวิทยาการ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ตั้งแต่ยังเป็นทารกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรับรักษาอย่างครบถ้วนที่ศูนย์การแพทย์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแต่ละภาคส่วนเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชนที่สนใจอีกด้วย

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯครั้งที่ 6 นี้

รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ
นายกสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย

Venue

ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนที่สถานที่ประชุม
แผนที่สถานที่ประชุม - คลิ๊กที่ภาพเพื่อแสดงภาพใหญ่

Date

พฤ 3 - ศ 4 ตุลาคม 2556

การลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน
แพทย์และทันตแพทย์ 2,000
แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 1,200

วิธีการชำระเงิน

 1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี
  ชื่อบัญชี "เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-3-04247-7
  แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินและใบสมัครมาที่ FAX 02 201 2607
  ตรวจสอบผลการส่งโทรสารได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 201 2193, 02 201 1542
  ตรวจสอบผลการโอนเงินภายหลังการโอน 1 สัปดาห์ได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th
 2. ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ สามเสนใน 10400 ในนาม "นางสาวณัฎฐ์ตวัน จิรัชยาปกรณ์" งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
 3. ชำระด้วยเงินสด ที่งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงแรมที่พัก

แนะนำโรงแรมบริเวณใกล้เคียงกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ โทร 02 618 6688
 • โรงแรมเดอะ สุโกศล โทร 02 247 0123