การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แห่งประเทศไทย

การเสนอผลงาน Poster

 

การเสนอผลงานโปสเตอร์

ขอเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ ในงานการประชุมครั้งที่ 11 นี้ โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. DEADLINE สำหรับการส่ง Abstract ทาง online คือวันที่ 15 กพ 62 @ 13.00 น.
  2. กรุณากด Submit ก่อนออกจากหน้านี้ ซึ่งจะปรากฏหน้า response การ submit abstract ตามมาว่า "Confirmation message" และถือว่าคณะกรรมการได้ accept abstract ของท่านแล้ว
  3. คณะกรรมการจะดำเนินการแจ้ง ผังการติดโปสเตอร์ไปยัง email ท่านภายใน 20 กพ. 2562
  4. ขนาด Poster Presentation: กว้าง 90 x สูง 190 ซม. / แนะนำใช้กระดาษ glossy photo/Font ทีควรใช้ในงานโปสเตอร์ - Tahoma, Arial, Times New Roman/
  5. ผู้นำเสนอจักต้องทำการติดโปสเตอร์ตามผังที่กำหนด ในวันที่ 22 กพ 2562 ก่อน 9.00 น. ถอดโปสเตอร์ หลัง 15.00 น
  6. ประกาศผลการประกวด Poster และมอบเกียรติบัตร ในพิธีปิดการประชุม ประมาณ 16.30 น.
  7. หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ รศ.นิตา วิวัฒนทีปะ: Tel: 086-4008716 / Line ID: nitaviwatt