เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆบนใบหน้า

4 ต.ค.​56

 

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย จะได้พยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ที่ปัญหาความพิการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าและศีรษะ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ทั้งทางด้านสถานพยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่จะสามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยแก่กัน

เครือข่ายสถานพยาบาล

  1. สถานพยาบาลระดับสูงสุด
  2. สถานพยาบาลระดับกลาง
  3. สถานพยาบาลระดับต้น