วิธีการติดต่อสมาคมฯ

สำนักงานของสมาคมฯจะมีที่ทำการชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไปตามนายกสมาคมฯแต่ละวาระ ซึ่งนานวาระละ 2 ปี

สำนักงานชั่วคราว

รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร (ฝ่ายทะเบียนและเหรัญญิก)
ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-363123, 043-363502 โทรสาร 043-202558 Email - info@thaicleft.org